Economie socială

CONCEPT
Economia sociala (numita si „economie solidara” sau „al treilea sector”) s-a dezvoltat din necesitatea de a gasi solutii noi, inovatoare, unor probleme sociale, economice sau de mediu ale comunitatilor si pentru satisfacerea nevoilor membrilor comunitatii care sunt ignorate sau insuficient acoperite de sectorul public sau privat.

Economia sociala include forme diverse de organizare si/sau juridice cum ar fi: cooperativele, societatile mutuale, asociatiile, fundatiile etc.
Desi exista diferente de la tara la tara, peste tot in Uniunea Europeana exista entitati comparabile care au aceleasi caracteristici, chiar daca acestea nu sunt descrise ca facand parte din „economia sociala” si nu sunt reglementate juridic in toate statele membre.

Scopul principal al economiei sociale, in comparatie cu scopul economiei de piata, nu este obtinerea de profit, ci consta in imbunatatirea conditiilor de viata si oferirea de noi oportunitati pentru persoanele dezavantajate sau facand parte din categorii vulnerabile.
Avantajele economiei sociale
• Contribuie la formarea de noi mentalitati pentru mediul socio economic local,
• Contribuie la dezvoltarea pluralismului pietelor economice,
• Contribuie la dinamizarea dezvoltarii economice,
• Contribuie la implementarea prioritatilor Uniunii Europene, in special a strategiei Lisabona,
• Contribuie la constructia unei economii producatoare de coeziune sociala,
• Contribuie la dezvoltarea inovativitatii si flexibilitatii in domeniul incluziunii sociale,
• Cresterea oportunitatilor de ocupare,
• Schimba accentul de pe asistarea sociala pe promovarea practicilor de incluziune sociala,

Ce poate face societatea civila pentru dezvoltarea economiei sociale?
• Sa promoveze conceptul economiei sociale prin incurajarea infiintarii de intreprinderi sociale;
• Sa colaboreze cu autoritatile publice in activitati/proiecte/parteneriate menite sa contribuie la dezvoltarea economiei sociale,
• Sa apere principiul solidaritatii si al responsabilitatii sociale,
• Sa utilizeze fondurile structurale, in special Fondul Social European, in vederea dezvoltarii si consolidarii economiei sociale.

Ce avantaje are societatea civila ca urmare a dezvoltarii economiei sociale?
• Dezvoltarea economiei sociale atrage dupa sine imbunatatirea serviciilor de interes general si contribuie astfel la cresterea nivelului de trai al comunitatilor locale,
• Cresterea gradului de implicare a societatii civile conduce la rezolvarea mai multor probleme de ordin social,
• Sursele financiare ce provin din activitatea intreprinderilor sociale deschid noi oportunitati de consolidare si dezvoltare pentru entitatile din zona societatii civile,
• Prin utilizarea noilor surse de finantare, organizatiile societatii civile capata o mai mare autonomie financiarasi independenta fata de autoritatile publice,
• Cresc oportunitatile de inovare,
• Se stimuleaza dezvoltarea durabilasi implementarea eficienta a politicilor/strategiilor europene.

Ce avantaje are mediul economic ca urmare a dezvoltarii economiei sociale?
• Dezvoltarea economiei sociale contribuie la reducerea saraciei, creste nivelul de trai al comunitatilor locale si, pe cale de consecinta, duce la cresterea consumului de produse/servicii,
• Implicarea companiilor in activitati concrete cu caracter social dezvolta un nou tip de antreprenoriat – antreprenoriatul responsabil – si creeaza un mediu de afaceri etic,
• Antreprenoriatul responsabil si etic atrage si loializeaza categorii noi de consumatori, contribuind totodata, si la motivarea angajatilor companiilor.

CADRUL LEGAL
Armonizarea legislatiei romanesti cu cea comunitara a creat cadrul adecvat sustinerii persoanelor cu dizabilitati, oferind avantaje fiscale societatilor comerciale.
• Legea 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap promoveaza economia sociala dar acopera un grup restrans – persoanele cu dizabilitati.
• Standardul ISO 26000 pentru Responsabilitate Sociala a fost elaborat, dupa 10 ani de studii si negocieri, in cadrul unui proces de elaborare inovator si inedit la nivel international
• POSDRU 2007-2013, axa prioritara 6, domeniul major de interventie 1: vizeaza subventionarea proiectelor care promoveaza economia sociala. 

Economia sociala in Romania este un concept foarte putin cunoscut si slab promovat. Acest lucru se datoreaza in primul rand faptului ca este un domeniu insuficient reglementat.
In lipsa unei curricule in domeniu, a unor standarde ocupationale si lipsa unui cadru legislativ de incurajare a economiei sociale, actele normative emise de autoritati au vizat doar masuri de asistare sociala, fapt ce a generat o anumita imagine a persoanelor cu abilitati diferite.
Ele sunt vazute ca persoane care cer timp in plus, o atentie speciala si sunt deseori desconsiderate si marginalizate.
Abordarea pasiva din partea autoritatilor publice si a mediului de afaceri a condus la inexistenta unor politici fiscale al caror obiectiv sa fie dezvoltarea economiei sociale si a creat o societate civila insuficient informata si slab motivata sa se implice in activitati specifice economiei sociale, Rezultatul? Proiecte mici cu actiune locala.