Membrii

De ce sa devin membru?

AVANTAJE ce decurg din calitatea de membru PEID:
• Consultanta de specialitate in dezvoltarea activitatilor si abilitatilor de antreprenoriat;
• Asistenta juridicala si financiara pentru inceperea unei intreprinderi si/sau in activitatea economica desfasurata;
• Participarea la cursuri, training-uri si programe, in diferite domenii, cu titlu GRATUIT, organizate sub egida PEID;
• Depasirea barierelor de ordin psihologic;
• Dezvoltare profesionala si personala in cadrul Patronatului prin proiectele implementate;
• Apararea drepturilor si a intereselor membrilor;
• Integrarea mai facila intr-un context social sensibil;
•  Posibilitatea de a dobândi independenta financiara prin inceperea propriei afaceri.
• Indrumarea spre a incpe o activitate financiara independenta.

DREPTURI ale membrilor PEID:
• Dreptul la informatii ce vizeaza comunitatea dar si accesul la informatii si noutati din diferite domenii de interes;
• Dreptul la egalitate:
• Dreptul la protectie impotriva exploatarii, violentei si abuzului;
• Dreptul la implicare activa in activitatile demarate de catre PEID;
• Dreptul la asistenta cu privire la formarea profesionala;
• Dreptul de a beneficia de asistenta juridica, comerciala si economica, prin raportare la activitatile antreprenoriale desfasurate;
• Dreptul de a primi consultanta psihologica;
• Dreptul de protectie impotriva discriminarii;
• Dreptul de valorificare a oportunitatilor cu rol de facilitare a integrarii sociale;

TARGHET
PEID sprijina crearea unui parteneriat real cu autorităţile publice, în scopul asigurării unui climat favorabil de afaceri, bazat pe libera concurenţă, respectarea legii şi echilibru social.
De asemenea PEID realizeaza  parteneriate cu organismele statului competente în domeniu în vederea ridicării standardelor de calitate a mediului înconjurător, a protecţiei consumatorilor serviciilor şi produselor pe piaţa din România.
PEID poate incheia parteneriate punctuale cu autoritati publice locale si centrale precum si cu Organizatii Nonguvernamentale al caror obiect de activitate poate sprijini intr-un fel sau altul un eveniment izolat sau intreaga activitate a PEID in interesul membrilor sai.

INSCRIERE
Membru al PEID poate deveni orice persoana fizica autorizata, asociatie familiala sau societate comerciala care are ca actionari intreprinzatori si/sau angajati persoane cu dizabilitati, indiferent de gradul de dizabilitate sau de vârsta acestora.
De asemenea, pot obtine calitatea de membru PEID asociatiile profesionale, patronale, precum si alte entitati ce desfasoara activitati conexe PEID.
Fiecare entitate-membru in parte trebuie sa fie infiintata si sa functioneze in conformitate cu legislatia româna in vigoare, domeniul de activitate putând fi de orice natura.
Toti membrii Patronatului Intreprinzatorilor cu Dizabilitati sunt tratati in acord cu principiile respectului, intelegerii, respectiv egalitatii si se bucura de aceleasi drepturi, completate de avantaje, ca si oricare persoana inclusa in aceasta categorie de public care este implicata sau doreste sa se implice in activitatea PEID.