Termeni si condiţii

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

(prin telefon sau formulare on-line)

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Patronatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilități are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: angrenarea  dumneavoastră în proiecte sociale, prin care se acordă suport economic și social persoanelor cu dizabilități din România (reduceri la achiziționarea de produse și servicii, selecție și plasare forță de muncă, protecție și asistență socială, reclamă, marketing și publicitate).

Nu sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru identificarea și includerea dumneavoastră în proiectele sociale de suport economic și social, care sunt individualizate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de rezultatele proiectelor.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către PEID şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: dumneavoastră, reprezentanților dumneavoastră legali, , partenerilor contractuali ai PEID, autorităților publice centrale și locale, furnizorilor de bunuri și sevicii, potențialilor angajatori ori agențiilor de plasare a forței de muncă.

Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de Patronatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilități (PEID)?

□DA □NU

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul PEID (str. Doamnei nr.17-19, sector 3 București). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
(în scris)

          Patronatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilități prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest document, în scopul derulării unor proiecte prin care se asigură suport economic și social persoanelor cu dizabilități din România (reduceri la achiziționarea de produse și servicii, selecție și plasare forță de muncă, protecție și asistență socială, reclamă, marketing și publicitate).
Nu sunteţi obligat să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru identificarea și includerea dumneavoastră în proiectele sociale de suport economic și social, care sunt individualizate. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de rezultatele proiectelor.
Datele vor fi dezvăluite dumneavoastră sau reprezentanților dumneavoastră legali, partenerilor contractuali ai PEID, autorităților publice cetrale și locale, furnizorilor de bunuri și sevicii, potențialilor angajatori ori agențiilor de plasare a forței de muncă. Pe viitor, datele privind numele și adresa dumneavoastră ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
În cazul în care nu doriţi aceasta, bifaţi □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Patronaatul European al Întreprinzătorilor cu Dizabilități (str. Doamnei nr.17-19, sector 3 București). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.